dokumenty

1/ žádost o umístění – přihláška 2/ potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce 3/ co s sebou do dětské skupiny 4/ co by dítě mělo umět před nástupem do DS