Dětská skupina DOUPÁTKO Lišice

Cílem naší dětské skupiny je být v dnešním hektickém světě oázou klidu a spočinutí pro děti, místem setkávání a radosti, kde jsou děti respektovány jako individuality.

Umožnit rodičům za přijatelnou cenu co nejkvalitnější služby. Možnosti pravidelného celodenního či půldenního hlídání.

Nabízíme všestranný rozvoj vašeho dítěte v malování, modelování, zpěvu, tanci, cvičení, hrách a pravidelném pohybu na čerstvém vzduchu.

Cílem je rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, učit stravovací a hygienické návyky, rozvíjet sociální dovednosti, rozvíjet řeč a slovní zásobu, nenásilně rozvíjet dětský intelekt, logické myšlení a zároveň zapojit děti do kvalitních, organizovaných, volnočasových aktivit…

Jsme tu pro Vás a Vaše děti…

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU

registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015164