ceník příspěvků na školní rok 2022/2023

CELOTÝDENNÍ DOCHÁZKA

školkovné: 2 400 Kč měsíčně
stravné: 600 Kč měsíčně
CELKEM: 3 000 Kč / 1 měsíc

  • 30 Kč/1 den: oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
  • stravné je hrazeno zálohově za 20 dní, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

3 DNY V TÝDNU

školkovné: 2 000 Kč měsíčně
stravné: 360 Kč měsíčně
CELKEM: 2 360 Kč / 1 měsíc

  • 30 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
  • stravné je hrazeno zálohově za 12 dní v měsíci, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

2 DNY V TÝDNU

školkovné:  2 000 Kč měsíčně
stravné: 240 Kč měsíčně
CELKEM: 2 240 Kč / 1 měsíc

  • 30 Kč/1 den oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim
  • stravné je hrazeno zálohově za 8 dní v měsíci, vyúčtování za omluvenou absenci a skutečné dny bude po ukončení docházky nebo září následujícího roku

Děti, které oslaví v průběhu školního roku 2022/2023 4. narozeniny, je příplatek na školkovné 3 500 Kč/měsíc

v případě nepřítomnosti je nutné omluvit dítě do 20:00 hod. předchozího dne

Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne PŘEDCHÁZEJÍCÍHO měsíce.

číslo účtu: 244708363/0600
zpráva pro příjemce: JMÉNO DÍTĚTE

na konci roku je vystaveno Potvrzení o umístění dítěte v dětské skupině (je možné uplatnit zákonnou daňovou úlevu)